«
  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri

Osmanlı padişahları nasıl öldü? 624 yıl boyunca hüküm sürmüş, Osmanlı imparatorluğunun ilk kurucusu olan Osman Bey’den son Padişah Mehmet Vahdeddin’dir 36 padişahın nasıl öldüklerini merak ediyor musunuz? Tam listeyi tarihi sıralamaya göre okuyabilirsiniz.

Yazı İçeriği:

Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri;

Osman Gazi (1258-1326)

Osmanlı devletinin kurucusu ve ilk Osmanlı sultanıdır. Osman bey Ölüm nedeni;1281 yılında tahta çıkan Osman Gazi,1326’da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir..

Orhan Gazi (1326 – 1359)

Ulema ve haneden tarafından Askeri başarılarının taktir edilmesi ve kardeşi Alaaddin Bey’in tahta çıkma istemesinden dolayı 1326 yılında
tahta çıkmıştır. Orhan Gazi ölüm nedeni;82 yaşındayken felç yüzünden ölmüştür.

I. Murad (1359 – 1389)

Murad-ı Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar, Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı.1362 senesinde tahta çıkmıştır. I. Murad’ın ölüm nedeni;15 Haziran 1389’da Sırplar’la yapılan ve büyük bir bozguna uğratılan Birinci Kosova savaşı sonunda Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri birinci Murad’a saplayarak sultanı şehit etmiştir.
Ayrıca; Harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır.

I. Beyazid – Yıldırım Beyazıt (1360-1403)

1389 yılında I. Murad’ın şehit edilmesinden sonra tahta çıkmış 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Yıldırım Beyazıt’ın ölüm nedeni;1402 senesinde Timur ile karşılaştığı Ankara Savaşı’nda esir düşmüştür. Bu durumu içine sindiremeyen Bayezid’in yüzüğünde sakladığı zehirle kendisini zehirlemiştir. Bazı tarihi kaynaklara göre; Bayezid’in yakalandığı çok şiddetli bir sıtma, nefes darlığı ve kederli bir yaşantının getirdiği bazı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmektedir.

I. Mehmed (1389-1421)

Çelebi Mehmed, beşinci Osmanlı padişahı. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer. I. Mehmed ölüm nedeni,26 Mayıs 1421 tarihinde Edirne’de iken bir av sırasında at üstüne felç geçiren Sultan Mehmet Çelebi, attan düşüp yaralandı. Bu sırada Veziriazam Amasyalı Bayezid Paşa ve vezirleri İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa’yı yanına çağırdı ve “Tez oğlum Murat’ı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin.” emrini verdi. Bu vasiyetten kısa süre sonra hayatını kaybetti ve şehzade Murat’a hızlıca haber verildi.

Amasya’da vali olarak görev yapan şehzade Murat, başkent Bursa’ya gidene kadar 42 gün geçti. Bu süre içerisinde Sultan Mehmet Çelebi’nin ölümü gizlendi. Padişahlar arasında ölümü gizlenen ilk Osmanlı padişahıdır. II. Murat Bursa’ya gelip tahta çıktıktan sonra, Çelebi Mehmet’in cenazesi Edirne’den Bursa’ya götürüldü ve Yeşil Türbe’ye defnedildi.

II. Murad (1404-1451)

25 Haziran 1421’de Bursa’da gelip culûs ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri ve yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıktı. II. Murad ölüm nedeni; beyin kanaması ya da beyinde olan bir tümördür.

Fatih Sultan Mehmed (1432-1481)

İstanbul’u fetih eden, bir tarihi kapatıp yeni bir çağ başlatan Osmanlı imparatorluğunun en kudretli padişahlarından birisidir. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü; Padişahların için de kesin olmayan en gizemli ölüm onunkidir. 2 rivayet vardır. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkar Çayın (Tekfur Çayın)’nda öldü Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki sır çözülemedi.

II. Bayezid (1447-1512)

Osmanlı imparatorluğunun sekizinci padişahı diğer adıyla bilinen Sultân Bayezid-î Velî. II. Bayezid ölümü;1512 yılındaki asker isyanı sonrası tahttan çekilerek yerini oğlu Yavuz Sultan Selim’e bırakmıştır. II. Bayezid tahttan çekildikten sonra ömrünün kalan kısmını sürdüreceği Dimetoka’ya gönderilir. Ancak buraya ulaşamadan yolda hayatını kaybeder. İhtimal dahilindeki tezlerin en kuvvetlisi, ileride herhangi bir taht kavgası çıkmaması için Yavuz Sultan Selim’in babasını zehirlediği yönündedir. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra kendi yaptırdığı Bayezid Camii’ndeki türbesine defnedildi. II. Bayezid’in vefat haberi alındıktan sonra, bütün İslâm dünyasında gıyâbî cenaze namazı kılındı.

Yavuz Sultan Selim (1470-1520)

88. İslam halifesi. İlk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn unvanına sahiptir. Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Yavuz Sultan Selim Ölüm nedeni; şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi (Şirpençe) denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölümü Batılıların sevinç gösterilerine sahne olmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman ( 1494-1566)

89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. Sultan Süleyman’ın Ölüm Nedeni; Zigetvar Kuşatması sırasında 6/7 Eylül gecesi beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

II. Selim (1524-1574)16

Sarı Selim olarak anılır,90. İslâm halîfesidir. Padişahların sefere çıkmama geleneğini başlatmıştır. Ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. II. Selim ölüm nedeni; S. Gerlach ,göre ölüm sebebini çok fazla koyun sucuğu yedikten sonra üzerine aşırı ölçüde su içmesi, bu yüzden iki defa kalp krizi geçirmesi, tabiplerin ısrarına rağmen kan aldırmaması ve kanın içeride kalıp akciğerine hava gitmemesi olarak açıklar.

III. Murad (1546-1595)

12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesi.1574 yılında tahta çıkmıştır. III. Murad Ölüm nedeni: Prostat kanserinden öldü.

III. Mehmed (1566-1603)

92. İslam halifesidir. Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir. III. Mehmed Ölüm nedeni; meczub birinin “56 gün sonra gelecek olan kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım.” Diye bir söz söylemiş. Bu meczubun söylediği söz III. Mehmed’i çok derinden etkilemiş, yemeden içmeden kesilmiş kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.

I. Ahmed (1590-1617)

93. İslâm halifesidir. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Sultan Ahmed Ölüm nedeni; yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım’ı 22 da hayatını kaybetmiştir.

I. Mustafa (1591-1639)

94. İslam halifesidir. Osmanlı tarihinin tek “Deli” padişahı olarak bilinir. Akli dengesi bozuk olan I. Mustafa’nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürdü. I. Mustafa ölüm nedeni; sara nöbeti sırasında hayatını kaybetmiştir.

Genç Osman (1604-122)

16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir isyan sonucu öldürülen ilk padişahtır. Genç Osman’ın Ölüm nedeni; İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule’de genç padişahı bir kementle yakalayıp. boğdular Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu.

IV. Murad

1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan ve Bağdat fatihidir. IV. Murad ölüm nedeni; Batılı Osmanlı tarihçileri onun siroz hastalığından, Osmanlı tarihi kaynakları ise damla hastalığından hayatını kaybettiğini söylerler.

IV. Mehmed (1693-1693)

Avcı Mehmed adıyla da anılır, 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir.7 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu. IV. Mehmed ölüm nedeni; II. Mahmud, yeniçerilerin onu tekrar tahta geçirmek istemesinden endişe duyarak kardeşi IV. Mustafa’yı 17 Kasım 1808 tarihinde boğdurttu.1621

II. Süleyman (1642-1691)

Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687’de Osmanlı sultanı oldu. II. Süleyman Ölüm nedeni; böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

II. Ahmed (1643-1695)

Kardeşi II. Süleyman’ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691’de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. II. Ahmed Ölüm nedeni: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.

II. Mustafa (1664-1703)

22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır. II. Mustafa Ölüm nedeni: 1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.

III. Ahmed (1673-1736)

23. Osmanlı padişahı, 102. İslam halifesi ve Lale Devri padişahıdır. III. Ahmed Ölüm nedeni: Şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda öldü.

I. Mahmud (1696-1754)

24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. Sefere gitmediği, savaşmadığı halde şeyhülislamın fetvasıyla ‘Gazi’ sanını almıştır. I. Mahmud Ölüm nedeni: 21 yıllık padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken At’tan düşüp beyin kanaması geçirdi ve vefat etti.

III. Osman (1699-1757)

25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. Müziği sevmez ve kadınlara iltifat etmezdi. III. Osman Ölüm nedeni: Üç yıllık hükümdarlığın sonunda veremden veya mide kanserinden öldü.

III. Mustafa (1717-1774)

26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesi. Babasının 1730’da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. III. Mustafa Ölüm nedeni: Yüksek tansiyon hastası olan padişah beyin kanamasından öldü.

I. Abdülhamit (1725-1789)

27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askeri ıslahatlara girişmiştir. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu, Yeniçeri Ocağı’na ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. I. Abdülhamit  ölümü;1787-1792 Osmanlı-Rus savaşında Özi Kalesi’nin Rusların eline geçtiği ve kale içindeki halkın Ruslar tarafından katledildiği haberini duyunca felç geçirerek 1789’da öldü.

III. Selim (1761)

28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. III. Selim Ölümü; Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808’de boğdurulup öldürülmüştür.

IV. Mustafa (1779-1808)

29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Saltanatı döneminde imparatorluk iç karışıklıklar ile çalkalandı. IV. Mustafa Ölümü; Askerlerin Dördüncü Mustafa’yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808’de boğdurttu.

II. Mahmud (1785-1839)

Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra Osmanlı Hanedanı’nın üçüncü ve son soy atasıdır.Tahtta kaldığı 31 yıl, Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. II. Mahmud Ölüm nedeni: Aşırı derecede alkol kullandığı için veremden öldü

Abdülmecit (1823-1861)

31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. Döneminde Tanzimat Fermanı’nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Abdülmecit Ölüm nedeni; verem hastalığından dolayı hayatını yitirmiştir.

Abdülaziz (1830-1876)

32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır. Abdülaziz ölüm nedeni; 1876 senesinde tahttan indirildikten birkaç gün sonra Feriye Sarayı’nda bilekleri kesik olarak bulunmuştur. Tahttan indirildiği için üzüntüsünden dolayı intihar ettiği söylense de, öldürülmüş olduğu olasılığı çok daha güçlüdür.

V. Murad (1840-1904)

33.Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır. V. Murad ölüm nedeni; Ağır şeker hastası olan padişah, hastalığın vücudunda medyana getirdiği tahribatlar nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

II. Abdülhamit (1842-1918)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu’na karşı kaybedilen 93 Harbi’ne tanıklık etti. II. Abdülhamit ölüm nedeni; Beylerbeyi Sarayı’nda kaldığı 1918 yılında zatürreenin vereme dönmesi nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.

V. Mehmed (1844-1918)

Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşad olarak da bilinir. V. Mehmed ölüm nedeni;1909’da tahta çıkan Mehmed Reşat, çok ağır bir şeker hastasıdır. Şeker hastalığı nedeniyle 1918 yılında yaşamını kaybetmiştir.

Sultan Mehmed Vahdettin: ( 1861-1926 )

Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek Osmanlı padişahıdır. Sultan Mehmed Vahdettin ölüm nedeni; 1926 yılında sürgünde yaşadığı San-Remo’da kalp krizi geçirerek hayata veda etmiştir.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *